Oczyszczalnia zaolejonych, kolorowych i przemysłowych ścieków DISKONT z przerywaną eksploatacją jest przeznaczona, ze względu na swoją wydajność i prostotę obsługi, do oczyszczania mniejszych ilości tego typu ścieków. Przemysłowa oczyszczalnia ścieków najczęściej jest wykorzystywana do oczyszczania silnie zanieczyszczonych ścieków przemysłowych (zawierających organiczne substancje ropopochodne i ich emulsje, metale ciężkie, substancje nierozpuszczalne, emulsje odtłuszczające itp.), kolorowych pochodzących np. z maszyn poligraficznych stosowanych do nadruków wyrobów papierniczy i opakowań kartonowych.
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków znajdują wykorzystanie przede wszystkim w:

  • przemyśle chemicznym do neutralizacji poszczególnych cieków silnie zanieczyszczonych ścieków
  • w warsztatach przemysłu maszynowego
  • w przemyśle galwanizacyjnym
  • w przemyśle poligraficznym

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych DISKONT są dostarczane jako kontenerowe dla małych ilości ścieków. W przypadku potrzeby kilka jednostek może zostać zblokowanych w celu uzyskania wielokrotnie większego natężenia przepływu.

IMG_4017-2

Projekt urządzenia i zalety

Projekt urządzenia:

W projekcie wstępnym dobiera się urządzenie o wymaganej wydajności. W fazie realizacyjnej technolog specyfikuje ilość i dawki chemikaliów na podstawie analiz ścieków surowych, wymagań dotyczących oczyszczonych ścieków i testów laboratoryjnych na rzeczywistych ściekach.

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych – zalety:

  1. Prosta obsługa
  2. Wysoka fizyczna żywotność urządzenia dzięki konstrukcji z tworzywa sztucznego
  3. Wysoka skuteczność procesu oczyszczania, przy zachowania prostoty urządzenia
  4. Niskie koszty eksploatacyjne.

Dane techniczne

Przemysłowa oczyszczalnia ścieków składa się z reaktora z platformą obsługową. Zawartość reaktora jest mieszana za pomocą mieszadła pionowego. Częścią oczyszczalni są także pompy dawkujące, przewody elektryczne i zbiorniki roztworów reagentów. Istnieje możliwość rozbudowania układu o zbiornik wyrównawczo – homogenizacyjny, zbiornik na osad oraz workownicę do odwadniania osadu. Urządzenie może być obsługiwane ręcznie, lecz może być także w wersji automatycznej.
W ciągu 8 godzin można, zależnie od jakości wód ściekowych, oczyścić 1-2 wsady. Komponenty te mogą być umieszczone dowolnie obok siebie lub w różnych pomieszczeniach. Cała oczyszczalnia ścieków przemysłowych powinna być umieszczona w ogrzewanym pomieszczeniu (min. +10℃) z dostępem do użytkowej wody do przygotowania roztworów chemikalii.

Pliki do pobrania:

 Schemat DISKONT

Opis technologiczny

Ścieki pompowane są do zbiornika DISKONT, aż do momentu osiągnięcia max. poziomu sygnalizowanego przez czujnik poziomu. Po napełnieniu zbiornika włącza się mieszadło, które zapewnia równomierne wymieszanie zawartości reaktora z dawkowanymi do niego chemikaliami. Wspomniane chemikalia dawkowane są po sobie. Najpierw przebiega dawkowanie koagulantu, następnie zasady, aż do zasygnalizowania przez sondę pH osiągnięcia wymaganej wartości pH, a na końcu jest dawkowany flokulant. Efektem zajścia reakcji jest wytworzenie się kłaczków, które wytrącają zanieczyszczenia zawarte w ściekach. Czas dawkowania oraz dawki chemikalii nastawia technolog w czasie rozruchu, po dokonaniu prób na rzeczywistym ścieku. Po zakończeniu dawkowania wszystkich chemikalii następuje faza sedymentacji. Mieszadło zostaje wyłączone, a wytworzony osad sedymentuje na dnie reaktora. Po zajściu fazy sedymentacji następuje wypuszczenie (odpompowanie) osadu do workownicy lub do komorowej prasy filtracyjnej. Woda nadosadowa powstała w czasie odwadniania jest zawracana do zbiornika wstępnego.
W przypadku silnie zanieczyszczonych ścieków, do reaktora dawkowane są dodatkowe związki chemiczne, w celu przeprowadzenia reakcji fentonowej. W tym przypadku chemikalia dawkowane są w następującej kolejności: kwas, koagulant, H2O2. Następnie następuje faza mieszania. Po czym dawkuje się zasadę i flokulant. W ciągu 8 godzin można, zależnie od jakości ścieków, oczyścić 1-2 wsady. Komponenty oczyszczalni mogą być umieszczone dowolnie obok siebie lub w różnych pomieszczeniach. Przemysłowe oczyszczalnie ścieków powinny być umieszczone w ogrzewanym pomieszczeniu (min. + 10oC) z dostępem do użytkowej wody do przygotowania roztworów chemikalii.

Masz wątpliwości?
Skorzystaj z formularza