Gdzie sprawdzi się biologiczna, przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków AT z napowietrzaniem służą do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, pochodzących z małych źródeł zanieczyszczeń, takich jak domy jednorodzinne czy wielorodzinne z zakładaną maksymalną koncentracją zanieczyszczeń w ściekach do 400 mg O2/l BZT5.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są idealnym rozwiązaniem dla domów położonych poza obszarami uzbrojonymi (posiadającymi dostęp do sieci kanalizacyjnej), np. dla domu jednorodzinnego poza miastem lub domku letniskowego w górach. Biologiczne oczyszczalnie ścieków przydomowe stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem ze względu na swoją skuteczność w przekształcaniu ścieków w czystą wodę, która może być ponownie wykorzystana m.in. do nawadniania ogrodu. Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków są więc nie tylko ekologiczne, ale także wysoce ekonomiczne, ponieważ redukują koszty związane z wywozem nieczystości.

Zalety przydomowych oczyszczalni

Oprócz oczywistych zalet posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, takich jak oszczędność kilku tysięcy złotych rocznie czy ekologiczne współżycie z naturą, jest jeszcze kilka ważnych cech tego rodzaju przedsięwzięcia:

 • biologiczna oczyszczalnia ścieków może być rozbudowana o system odprowadzania osadu nadmiernego do workownicy zainstalowanej w oczyszczalni,
 • zabezpieczenie przed odpływem osadu nadmiernego,
 • wysoka efektywność oczyszczania,
 • odporność na niesprzyjające warunki otoczenia,
 • prosta obsługa,
 • długa żywotność,
 • pokrywa z zamknięciem na kluczyk kompaktowa oczyszczalnia, rozwiązanie to pozwala na przemieszczanie oczyszczalni zwykłym transportem kołowym,
 • prosty montaż,
 • niezawodne działanie przy minimalnych nakładach na konserwację.
biologiczne-oczyszczalnie-sciekow
cov-at6-viko

Parametry oczyszczonych ścieków a przydomowa biologiczna oczyszczalnia

Jakość oczyszczonych ścieków odprowadzanych z naszych biologicznych przydomowych oczyszczalni odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi.

parametry

Opłacalność inwestycji można porównać w tabelce:

ceny

Przydomowa oczyszczalnia ścieków biologiczna – specyfikacja techniczna

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków (typoszereg AT) posiada świadectwo zgodności CE i jest zgodna z europejską wytyczną 89/106/EEC o wyrobach budowlanych oraz z załącznikiem PN EN 12566-3: 2005+A1:2009. Małe oczyszczalnie ścieków do 50 RLM. Część 3: Pakowane i/lub montowane na miejscu biologiczne oczyszczalnie ścieków.

Zestawienie przydomowych oczyszczalni:

tabela
tttttttt

Biologiczne oczyszczanie ścieków w oczyszczalni przydomowej – opis procesu

Ścieki dopływają poprzez kosz na skratki do przestrzeni anoksycznej, gdzie dochodzi do biologicznego usuwania azotu oraz są wytwarzane warunki do częściowego usuwania fosforu. W tej części dochodzi również do mechanicznego podczyszczenia dopływających ścieków i rozkładu stałych zanieczyszczeń. Dalej ścieki grawitacyjnie wpływają do napowietrzanej przestrzeni z niskoobciążonym osadem czynnym (KOCZNN), gdzie dochodzi do biologicznej degradacji organicznych zanieczyszczeń oraz nitryfikacji azotu amonowego. Powietrze do systemu napowietrzania, który składa się z drobnopęcherzykowych elementów aeracyjnych, dostarcza membranowy kompresor umieszczony poza biologicznym reaktorem. Dalszym stopniem oczyszczania jest separacja polegająca na oddzieleniu oczyszczonych ścieków od osadu czynnego, po czym oczyszczone ścieki wypuszcza się do cieku wodnego, gruntu lub recykluje się, a osadzony osad czynny z dna osadnika wtórnego (OWT) zawracany jest do części beztlenowej (KOCZDN), pozostała część do komory napowietrzania (KOCZNN).

Zasob-2

Biologiczne oczyszczanie ścieków – proces w schemacie:

schem01

Przeciwdziałanie wypłukiwaniu osadu

W celu zwiększenia wydajności biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków oraz powstrzymania wypłukiwania osadu czynnego z OŚ na rurociągu odpływowym zamontowane jest urządzenie, które wytwarza strefę akumulacji, z możliwością przepływu 160 l/h. Tak wstawiona przestrzeń retencyjna zapewnia równomierną pracę przydomowej OŚ, również przy okresowym dopływie większej objętości ścieków (np. wanna + pralka). Oczyszczalnia ścieków biologiczna AT z wstawioną przestrzenią retencyjną już teraz spełnia wymagania norm EU na odporność na doraźnie dopływające ścieki i zapewnia równomierną pracę przydomowej OŚ. Tym samym jest rozwiązany główny problem przydomowych OŚ dotyczący wypłukiwania osadu czynnego z oczyszczalni przy każdym przekroczonym maksymalnym przepływie.

Pliki do pobrania:

pdf_small Schemat AT

zip_small Program Kreślarz – wersja z urządzeniami Prox

Zamówienie, instalacja, gwarancja

Przydomowa oczyszczalnia ścieków biologiczna – jak ją zamówić?

W zamówieniu należy podać:

 • typ oczyszczalni ścieków,
 • miejsce przeznaczenia i termin dostawy,
 • wymagania dotyczące ewentualnych zmian typowego wykonania, np. wysokość nadbudowy, średnice rur dopływowych i odpływowych.

W tym celu zapraszamy do skorzystania z formularzy zapytaniowych lub kontaktu bezpośredniego z nami bądź naszymi dealerami.

Instalacja (montaż) przydomowej oczyszczalni ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków – schemat osadzania

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu oczyszczalni ścieków należy zapewnić odpowiednie przygotowanie budowlane. Polega ono na wykonaniu wykopu i płyty fundamentowej, na której zostanie osadzona oczyszczalnia, a następnie na podłączeniu do sieci energii elektrycznej oraz zapewnieniu dostępu do wykopu dla samochodu dostawczego.

instalacja_przydomowej_oczyszczalni_sciekow

Biologiczna oczyszczalnia ścieków typoszereg AT osadza się do wykopu na betonową płytę fundamentową o grubości 15 cm, tak aby górna granica zbiornika wystawała około 5 cm nad teren. W przypadku potrzeby albo jeśli tego wymaga dokumentacja projektowa, należy OŚ obetonować do określonej wysokości. OŚ można przed samym obsypaniem lub ewentualnie obetonowaniem napełnić wodą aż po krawędź rury odpływowej. Szczegółowa instrukcja osadzenia OŚ jest podana w instrukcji obsługi.

Gwarancja na oferowane przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gwarancja na nasze produkty wynosi 24 miesiące, oprócz urządzeń, których okres ten podaje producent w karcie gwarancyjnej. Na jakość i efektywność oczyszczania, przy zapewnieniu właściwego funkcjonowania urządzeń technologicznych oraz przy dotrzymywaniu technologiczno-produkcyjnych warunków, zapewniona jest dożywotnia gwarancja. Warunkiem uznania reklamacji jest dokonanie rozruchu oczyszczalni ścieków przez uprawnioną osobę. Oczyszczalnia musi być eksploatowana w warunkach odpowiadających jej przeznaczeniu i pojemności.

Biologiczne oczyszczanie ścieków to niezwykle funkcjonalne rozwiązanie. Wysoka jakość urządzeń i dobra cena gwarantują zadowolenie z użytkowania przez długi czas.

Masz wątpliwości?
Skorzystaj z formularza