Oczyszczalnie ścieków

Menu
EN

Oczyszczalnie ścieków

‹ powrót

Firma PROX oferuje biologiczne oczyszczalnie ścieków dla domów jednorodzinnych, jak i dla obiektów przeznaczonych dla większej ilości użytkowników/mieszkańców. Oczyszczalnie znajdują swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie ścieki nie mogą być odprowadzane do kanalizacji publicznej, lub gdy wybudowanie takiej kanalizacji byłoby o wiele kosztowniejsze i trudniejsze z technicznego punktu widzenia. Oczyszczalnie tego typu są bardzo nowoczesnym rozwiązaniem, są całkowicie niegroźne dla środowiska. Podstawowym celem biologicznego oczyszczania ścieków jest usunięcie ze ścieków biologicznie rozkładalnych zanieczyszczeń. Do prowadzenia procesów biologicznego rozkładu zanieczyszczeń organicznych wykorzystuje się populacje mikroorganizmów zawieszone w toni ścieków (metody osadu czynnego) lub mikroorganizmy tworzące utwierdzoną biomasę (złoża bilogiczne). Zanieczyszczenia organiczne podczas przemian biochemicznych są wykorzystywane przez mikroorganizmy jako pokarm przyczyniając się do przyrostu biomasy bakteryjnej. Pozostała część rozłożonych zanieczyszczeń uwalniania jest w warunkach tlenowych jako dwutlenek węgla i woda. W przypadku procesów beztlenowych produktami gazowymi rozkładu materii organicznej jest dwutlenek węgla oraz metan).

 

Nasza oferta obejmuje:

Wszystkie małe oczyszczalnie do 50 RLM posiadają CE (zgodnie z PN EN 12566-3: 2005+A1:2009).

 

Zapoznaj się również z naszymi rozwiązaniami dla małych inwestycji oraz dla przemysłu.

facebook