Studzienki wodomierzowe

Menu
EN

Studzienki wodomierzowe

‹ powrót

Studzienki wodomierzowe z tworzywa wykorzystuje się do budowania podziemnych przestrzeni odpowiednich do umieszczania w nich liczników (wodomierzy).

Studzienka wodomierzowa przełazowa

Budowa studzienki wodomierzowej
studzienka.pngStudzienka wodomierzowa z tworzywa jest wykonana poprzez zespawanie płyt polipropylenowych PP w kolorze brązowym lub szarym. Studzienka może mieć kształt walca lub prostopadłościanu, jest wyposażona w stopnie z polipropylenu. Stanowi ona szczelny polipropylenowy zbiornik, do którego za pomocą specjalnych złączek wprowadza się przyłącze wodne. Przejścia przez ścianki studzienki wykonane są z króćców polipropylenowych PP Ø 45 ( opcjonalnie inne średnice). Dostęp do wnętrza studzienki odbywa się przez właz rewizyjny Ø 600 mm, który jest zabezpieczony nakładaną pokrywą z polipropylenu wyposażoną w uchwyt. Dodatkowo pokrywa może być ocieplona polistyrenem, celem zwiększenia mrozoodporności. Właz studzienki może być przystosowany do nałożenia na nią pokrywy żeliwnej.

Pliki do pobrania:

pdf  Schemat studzienki w kształcie walca

pdf  Schmat studzienki w kształcie prostopadłościanu

Podsumowanie

Sposób posadowienia studzienki jest uzależniony od lokalnych warunków gruntowo-wodnych. Tam, gdzie maksymalny poziom wody gruntowej występuje poniżej poziomu dna studzienki, zbiornik należy posadowić na warstwie 15 cm zagęszczonego kruszywa. Następnie zbiornik należy obsypywać warstwami co 30 cm stopniowo zagęszczając, obsypką nie zawierającą fragmentów stałych lub ostrych, które mogłyby uszkodzić konstrukcję studzienki. Szerokość obsypki wokół zbiornika nie powinna być mniejsza niż 15 cm.
Wszędzie tam, gdzie wody gruntowe występują powyżej dna studzienki, należy zbiornik posadowić na wylewce betonowej o grubości 15 cm i dodatkowo stopniowo obetonować do wysokości występowania maksymalnego poziomu wody gruntowej opaską o grubości ok. 15 cm. Nie należy obetonować złączki wlotowej i wylotowej, te miejsca w promieniu ok. 15 cm należy wypełnić czystym kruszywem.
Wzbronione jest montowanie studzienki w miejscach ciągów komunikacyjnych lub ich bezpośrednim pobliżu.

Ochrona przed mrozem

Ochronę przed mrozem należy zabezpieczyć wybierając odpowiednią głębokość wbudowania studzienki. Dodatkowo, w celu zwiększenia mrozoodporności, pokrywa jest zaizolowana polistyrenem.

Gwarancja

Gwarancja na studzienki wodomierzowe wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Warunkiem uznania reklamacji jest eksploatowanie studzienki w warunkach odpowiadających jej przeznaczeniu.

Studzienka DN600 nieprzełazowa

Warunki korzystania i plan pracy podczas osadzania otwartej studzienki wodomierzowej z przyłączem wodociągowym.

Otwarta studzienka wodomierzowa jest przeznaczona do montażu wodomierza na przyłączu wodociągowym, umożliwia odczyty wskazań licznika poza obiektem oraz dokonanie wszelkich czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu (nie trzeba do niej wchodzić lub wyciągać wodomierza).
Studzienka wodomierzowa ma zainstalowane kompletne wyposażenie do podłączenia samego wodomierza, co upraszcza cały montaż.
Konstrukcja studzienki bez dna powoduje, że wykorzystywane jest ciepło geotermalne ziemi, a zabudowa studzienki niezależna jest od występującego poziomu wody gruntowej. Górna część korpusu i pokrywa są ocieplone, co zapewnia odporność na mróz do -20 °.

Podczas osadzania otwartej studzienki wodomierzowej należy postępować następująco:

1. Studnie wodomierzową umieścić na poziomej powierzchni, na głębokości 1500 mm. Pod studzienką nie wykonuje się płyty fundamentu.

2. Studzienkę następnie należy połączyć z rurociągami wodnymi i obsypać ręcznie ziemią (do zasypywania nie używać maszyn budowlanych), nie należy też obsypywać studzienki żwirem ze względu na właściwości termoizolacyjne).

3. Zainstalować wodomierz lub inne urządzenie pomiarowe i przykryć studzienkę termoizolacyjną pokrywą.

Pliki do pobrania:

pdf  Schemat zestawu podłączenia wodomierza

facebook