Spis treści

 • Co to są zbiorniki dwupłaszczowe?
 • Jakie są zastosowania zbiorników dwupłaszczowych?
 • Jak działają zbiorniki dwupłaszczowe?
 • Zbiorniki dwupłaszczowe z tworzyw sztucznych
 • Zalety i wady zbiorników dwupłaszczowych
 • Montaż i konserwacja zbiorników dwupłaszczowych
 • Perspektywy rozwoju produkcji zbiorników dwupłaszczowych

Co to są zbiorniki dwupłaszczowe?

Zbiorniki dwupłaszczowe to rodzaj zbiorników zbudowanych z dwóch ścian, z których zewnętrzna pełni rolę osłony, a wewnętrzna jest przeznaczona do przechowywania substancji. Zbiorniki te są stosowane przede wszystkim do przechowywania paliw, olejów, substancji chemicznych i innych niebezpiecznych substancji ciekłych, a ich głównym zadaniem jest zabezpieczenie środowiska przed wyciekami i zanieczyszczeniami.

Jakie są zastosowania zbiorników dwupłaszczowych?

Zbiorniki dwupłaszczowe znajdują zastosowanie w różnych branżach przemysłu, w tym w:

 • Przemyśle chemicznym – do przechowywania substancji niebezpiecznych, korozyjnych i łatwopalnych, takich jak kwasy, zasady, rozpuszczalniki i paliwa.
 • Przemyśle spożywczym – do przechowywania produktów żywnościowych, takich jak mleko, soki, oleje, syropy i alkohole.
 • Przemyśle kosmetycznym – do przechowywania substancji kosmetycznych, takich jak olejki eteryczne, wody kwiatowe, emulsje i kosmetyki w postaci płynnej.
 • Przemyśle farmaceutycznym – do przechowywania substancji farmaceutycznych, takich jak leki, surowce farmaceutyczne i substancje chemiczne.
 • Przemyśle energetycznym – do przechowywania paliw płynnych, takich jak benzyna, olej napędowy i olej opałowy.
 • Przemyśle rolniczym – do przechowywania nawozów, pestycydów i innych środków chemicznych używanych w produkcji rolnej.
 • Przemyśle wodociągowym – do przechowywania wody pitnej i innych substancji używanych w procesie uzdatniania wody.

Zbiorniki dwupłaszczowe są również stosowane w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska w przypadku wycieku substancji chemicznych czy paliw z zewnętrznej powłoki zbiornika.

Jak działają zbiorniki dwupłaszczowe?

Zbiorniki dwupłaszczowe składają się z wewnętrznego zbiornika, w którym przechowywany jest płyn oraz zewnętrznego płaszcza, który pełni rolę osłony i w razie potrzeby pochłania wyciek płynu z wewnętrznego zbiornika. Pomiędzy wewnętrznym zbiornikiem a zewnętrznym płaszczem znajduje się przestrzeń powietrzna lub inny rodzaj wypełniacza, która ma zazadnie chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i zmniejsza ryzyko przemieszczania się wewnętrznego zbiornika w przypadku wycieku płynu. Zbiorniki dwupłaszczowe zazwyczaj są wyposażone w systemy alarmowe, które informują o wycieku płynu z wewnętrznego zbiornika, co pozwala na szybką reakcję i uniknięcie większych szkód.

Zbiorniki dwupłaszczowe z tworzyw sztucznych

Zbiorniki dwupłaszczowe to rozwiązania konstrukcyjne, które zapewniają wysoką ochronę przed wyciekiem substancji i wybuchem. Są one stosowane w wielu branżach, w tym w chemii, przemyśle spożywczym, energetycznym i rolniczym. Zbiorniki dwupłaszczowe mogą być wykonane z różnych materiałów, w tym z tworzyw sztucznych.

Tworzywa sztuczne są coraz częściej wykorzystywane do produkcji zbiorników dwupłaszczowych, ponieważ posiadają one wiele zalet. Wśród najczęściej stosowanych materiałów należą:

 • Polietylen (PE) – jest to jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w produkcji zbiorników dwupłaszczowych. Polietylen charakteryzuje się dużą odpornością na korozję, wysoką wytrzymałością mechaniczną i dobrą elastycznością. Dodatkowo, zbiorniki z polietylenu są odporne na niskie i wysokie temperatury, a także na wpływ promieniowania UV.
 • Polipropylen (PP) – jest to kolejny popularny materiał stosowany w produkcji zbiorników dwupłaszczowych. Polipropylen charakteryzuje się dużą odpornością na chemikalia, korozję i uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo, zbiorniki z polipropylenu są odporne na niskie i wysokie temperatury, a także na wpływ promieniowania UV.

W zależności od zastosowania, zbiorniki dwupłaszczowe z tworzyw sztucznych mogą mieć różne kształty i rozmiary. Ważne jest, aby wybierać produkty wykonane z wysokiej jakości materiałów i dostosowane do konkretnych wymagań i norm branżowych.

Zalety zbiorników dwupłaszczowych

 • Bezpieczeństwo – dwupłaszczowe zbiorniki zapewniają dodatkową ochronę przed wyciekiem substancji do środowiska.
 • Ochrona przed korozją – zewnętrzna powłoka zbiornika chroni go przed wpływem czynników zewnętrznych i przedwczesnym zużyciem.
 • Oszczędność miejsca – zbiorniki dwupłaszczowe zajmują mniej miejsca niż dwa oddzielne zbiorniki.
 • Odporność na uszkodzenia mechaniczne – wewnętrzny płaszcz zbiornika zazwyczaj wykonana jest z grubszego materiału.
 • Możliwość dostosowania do różnych zastosowań – zbiorniki dwupłaszczowe mogą być dostosowane do różnych zastosowań, w zależności od wymagań dotyczących pojemności, kształtu, materiału, itp.

Montaż i konserwacja zbiorników dwupłaszczowych

Montaż i konserwacja zbiorników dwupłaszczowych są ważnymi krokami w procesie zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich eksploatacji. Oto kilka wskazówek dotyczących tych działań
Montaż:

 • Przed montażem zbiornika należy sprawdzić, czy podłoże, na którym zostanie on ustawiony, jest odpowiednio przygotowane i posiada odpowiednią nośność.
 • Należy upewnić się, że zbiornik jest odpowiednio osadzony na podłożu i że nie przesuwa się podczas wypełniania lub opróżniania.
 • Po zainstalowaniu zbiornika należy przeprowadzić test szczelności w celu upewnienia się, że zbiornik jest właściwie zamknięty i nie ma wycieków.

Konserwacja:

 • W przypadku uszkodzenia zbiornika lub jednej z warstw, konieczne może być przeprowadzenie naprawy lub wymiany zbiornika.
 • Należy regularnie usuwać osady i zanieczyszczenia z zbiornika.
 • Konserwacja powinna być przeprowadzana zgodnie z instrukcjami producenta oraz przepisami i normami obowiązującymi w danej branży.
 • Przestrzeganie powyższych wskazówek pozwoli na utrzymanie zbiorników dwupłaszczowych w dobrym stanie i zapewni bezpieczeństwo podczas ich eksploatacji.

Perspektywy rozwoju produkcji zbiorników dwupłaszczowych

Wraz z postępem technologicznym i rosnącymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, produkcja plastikowych zbiorników dwupłaszczowych stale się rozwija. Można przewidzieć, że w przyszłości zbiorniki te będą stosowane coraz powszechniej w różnych gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle chemicznym, naftowym, spożywczym oraz w produkcji energii odnawialnej.