Gospodarstwo osadowe składa się z pompy, komorowej prasy filtracyjnej i kontenera* na kółkach na osad.

Dobrana prasa filtracyjna komorowa może pracować w trybie:

  • ręcznym* – czyli stłaczanie płyt prasy oraz wyjmowanie placków osadowych przebiega ręcznie (około 2×15 min pracy na cykl)
  • półautomatycznym* – stłaczanie płyt prasy przebiega automatycznie, a wyjmowanie placków osadowych ręcznie
  • automatycznie*

Prasa filtracyjna komorowa

Bateria filtracyjna składa się z jednakowych płyt komorowych o głębi komory od 15 – 50 mm. Deska komorowa stanowi kombinację jednej płyty filtracyjnej i dwóch ram. Końcowe deski są z reguły z polipropylenu: ciśnienie robocze od 6 – 15 bar i 30 bar nadciśnienia.
Prasa filtracyjna powinna być umieszczona w ogrzewanym pomieszczeniu (min. + 10°C) z dostępem do wody użytkowej.
Podstawowego podziału pras filtracyjnych można dokonać wg rozwiązania technicznego jego składników podstawowych – stelaża, pakietu płyt filtracyjnych, zamknięcia jak również urządzeń dodatkowych. Format prasy filtracyjnej oznacza długości krawędzi płyt filtracyjnych.

Wg typu baterii filtracyjnej prasy filtracyjne dzielimy:

  • prasa filtracyjna komorowa – oznacza się niezawodnością i odpornością w rozmaitych dziedzinach; bateria filtracyjna składa się z jednakowych płyt komorowych o głębi komory od 15 – 50 mm; deska komorowa stanowi kombinację jednej płyty filtracyjnej i dwóch ram. Końcowe deski są z reguły z polipropylenu; ciśnienie robocze od 6 i 15 bar i 30 bar nadciśnienia. To rozwiązanie charakteryzuje dobra cena i solidność wykonania
  • prasa filtracyjna membramowa – na podstawie deski umocowana jest ruchoma membrana; membrany wykonane są z polipropylenu, kauczuku syntetycznego bądź termoplastycznego elastomeru; membrana jest nieprzepuszczalna i służy do przyciśnięcia placka filtracyjnego do komór; jako medium dociskające można zastosować ciecz bądź gaz – najczęściej wodę i powietrze; dla zapewnienia niezawodności membranowej prasy filtracyjnej wykorzystują się specjalne systemy bezpieczeństwa; prasy filtracyjne pracują przy nadciśnieniu 30 bar i w szczególnych przypadkach nawet więcej.
  • prasa filtracyjna ramowa  – warstwowy filtr – komory tego typu utworzone zostaną uszeregowaniem płyt i ram filtracyjnych z polipropylenu; w taki sposób powstają komory o głębi 5 – 40 mm – wg grubości ramy; w prasach filtracyjnych ramowych dochodzi do filtracji z kolmatacją, która wykorzystywana jest np. przy produkcji napojów do czystej filtracji; ciśnienie robocze leży przy nadciśnieniu 6 bar.
IMG_20181002_112021-scaled
IMG_20181001_154725-scaled

Wg konstrukcji można prasy filtracyjne podzielić na:

  • prasy filtracyjne z górnymi belkami nośnymi – dzięki masywnej i mocnej konstrukcji nadaje się do stosowania w przemyśle chemicznym; w wymiarach od 1000 x 1000 do 2000 x 2000 mm
  • prasy filtracyjne z bocznymi belkami nośnymi – wykonanie również dla obsługi ręcznej, stosunkowo niska masa konstrukcyjna, najwyższy stopień automatyzacji w przypadku klejących się placków filtracyjnych

Pliki do pobrania

  Schemat 470

  Schemat 630

Podstawową konstrukcję prasy filtracyjnej uzupełniają rozmaite moduły jak urządzenie do przesuwu płyt filtracyjnych, łapacz kropel, urządzenie do mycia tkaniny filtracyjnej, kwaśne pranie tkanin, urządzenia do zwalniania i zgarniania placku filtracyjnego.

Masz wątpliwości?
Skorzystaj z formularza