Prasa filtracyjna komorowa

Menu
EN

Prasa filtracyjna komorowa

‹ powrót

Gospodarstwo osadowe składa się z pompy, komorowej prasy filtracyjnej i kontenera* na kółkach na osad.

Dobrana prasa filtracyjna komorowa może pracować w trybie:

  • ręcznym* - czyli stłaczanie płyt prasy oraz wyjmowanie placków osadowych przebiega ręcznie (około 2x15 min pracy na cykl)
  • półautomatycznym* - stłaczanie płyt prasy przebiega automatycznie, a wyjmowanie placków osadowych ręcznie
  • automatycznie*

*opcja

Prasa filtracyjna komorowa

Bateria filtracyjna składa się z jednakowych płyt komorowych o głębi komory od 15 - 50 mm. Deska komorowa stanowi kombinację jednej płyty filtracyjnej i dwóch ram. Końcowe deski są z reguły z polipropylenu: ciśnienie robocze od 6 - 15 bar i 30 bar nadciśnienia.
Prasa filtracyjna powinna być umieszczona w ogrzewanym pomieszczeniu (min. + 10°C) z dostępem do wody użytkowej.
Podstawowego podziału pras filtracyjnych można dokonać wg rozwiązania technicznego jego składników podstawowych - stelaża, pakietu płyt filtracyjnych, zamknięcia jak również urządzeń dodatkowych. Format prasy filtracyjnej oznacza długości krawędzi płyt filtracyjnych.

Wg typu baterii filtracyjnej prasy filtracyjne dzielimy:

  • prasa filtracyjna komorowa - oznacza się niezawodnością i odpornością w rozmaitych dziedzinach; bateria filtracyjna składa się z jednakowych płyt komorowych o głębi komory od 15 - 50 mm; deska komorowa stanowi kombinację jednej płyty filtracyjnej i dwóch ram. Końcowe deski są z reguły z polipropylenu; ciśnienie robocze od 6 i 15 bar i 30 bar nadciśnienia. To rozwiązanie charakteryzuje dobra cena i solidność wykonania
  • prasa filtracyjna membramowa - na podstawie deski umocowana jest ruchoma membrana; membrany wykonane są z polipropylenu, kauczuku syntetycznego bądź termoplastycznego elastomeru; membrana jest nieprzepuszczalna i służy do przyciśnięcia placka filtracyjnego do komór; jako medium dociskające można zastosować ciecz bądź gaz - najczęściej wodę i powietrze; dla zapewnienia niezawodności membranowej prasy filtracyjnej wykorzystują się specjalne systemy bezpieczeństwa; prasy filtracyjne pracują przy nadciśnieniu 30 bar i w szczególnych przypadkach nawet więcej.
  • prasa filtracyjna ramowa  - warstwowy filtr - komory tego typu utworzone zostaną uszeregowaniem płyt i ram filtracyjnych z polipropylenu; w taki sposób powstają komory o głębi 5 - 40 mm - wg grubości ramy; w prasach filtracyjnych ramowych dochodzi do filtracji z kolmatacją, która wykorzystywana jest np. przy produkcji napojów do czystej filtracji; ciśnienie robocze leży przy nadciśnieniu 6 bar.

Wg konstrukcji można prasy filtracyjne podzielić na:

  • 1241763675_2.jpgprasy filtracyjne z górnymi belkami nośnymi - dzięki masywnej i mocnej konstrukcji nadaje się do stosowania w przemyśle chemicznym; w wymiarach od 1000 x 1000 do 2000 x 2000 mm
  • prasy filtracyjne z bocznymi belkami nośnymi - wykonanie również dla obsługi ręcznej, stosunkowo niska masa konstrukcyjna, najwyższy stopień automatyzacji w przypadku klejących się placków filtracyjnych

Pliki do pobrania

pdf  Schemat 470

pdf  Schemat 630

Podstawową konstrukcję prasy filtracyjnej

 - uzupełniają rozmaite moduły jak urządzenie do przesuwu płyt filtracyjnych, łapacz kropel, urządzenie do mycia tkaniny filtracyjnej, kwaśne pranie tkanin, urządzenia do zwalniania i zgarniania placku filtracyjnego.

facebook