Firma PROX oferuje biologiczne oczyszczalnie ścieków dla domów jednorodzinnych, jak i dla obiektów przeznaczonych dla większej ilości użytkowników/mieszkańców. Oczyszczalnie znajdują swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie ścieki nie mogą być odprowadzane do kanalizacji publicznej, lub gdy wybudowanie takiej kanalizacji byłoby o wiele kosztowniejsze i trudniejsze z technicznego punktu widzenia.

Oczyszczalnie tego typu są bardzo nowoczesnym rozwiązaniem, są całkowicie niegroźne dla środowiska. Podstawowym celem biologicznego oczyszczania ścieków jest usunięcie ze ścieków biologicznie rozkładalnych zanieczyszczeń. Do prowadzenia procesów biologicznego rozkładu zanieczyszczeń organicznych wykorzystuje się populacje mikroorganizmów zawieszone w toni ścieków (metody osadu czynnego) lub mikroorganizmy tworzące utwierdzoną biomasę (złoża bilogiczne). Zanieczyszczenia organiczne podczas przemian biochemicznych są wykorzystywane przez mikroorganizmy jako pokarm przyczyniając się do przyrostu biomasy bakteryjnej. Pozostała część rozłożonych zanieczyszczeń uwalniania jest w warunkach tlenowych jako dwutlenek węgla i woda. W przypadku procesów beztlenowych produktami gazowymi rozkładu materii organicznej jest dwutlenek węgla oraz metan).

Nasza oferta obejmuje:

Przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków AT z napowietrzaniem służą do oczyszczania ścieków bytowo–gospodarczych, pochodzących z małych źródeł zanieczyszczeń, jak np. domy jednorodzinne, wielorodzinne z zakładaną maksymalną koncentracją zanieczyszczeń w ściekach do 400 mg O2/l BZT5.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są idealnym rozwiązaniem dla domów położonych poza obszarami uzbrojonymi (posiadającymi dostęp do sieci kanalizacyjnej) np. dom jednorodzinny poza miastem lub domek letniskowy w górach.

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków AT30 – AT250 dla 30 – 250 RLM służą do oczyszczania ścieków z domów mieszkalnych, mieszkań, hoteli i pensjonatów, restauracji, szkół, przyczep kempingowych i pól kempingowych, małych przedsiębiorstw itp. Oczyszczone ścieki można odprowadzić do odbiornika typu ciek wodny np. do rzeczki, rowu melioracyjnego, drenażu/studni chłonnej lub do powtórnego wykorzystania wody po trzecim etapie oczyszczania.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to czysty zysk

Nasza oferta obejmuje urządzenia dostosowane do potrzeb klientów. Oferujemy oczyszczalnie biologiczne spełniające najnowsze normy a zarazem proste w obsłudze i trwałe.

Głównymi atutami tego urządzenia są przemyślany projekt oraz perfekcyjne wykonanie. Wszystkie przydomowe oczyszczalnie biologiczne oferowane przez naszą firmę są zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi

Ścieki oczyszczone przez biologiczną oczyszczalnię ścieków mogą być odprowadzane do cieków wodnych czy studni chłonnych, nie stanowiąc zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Wyróżnia się pięć głównych etapów biologicznego oczyszczania ścieków:

Przesiewanie – mechaniczne usuwanie dużych cząsteczek z wykorzystaniem urządzeń przesiewowych.
Usuwanie odpadów mineralnych – odzyskiwanie materiału mineralnego (żwiru, piasku) poprzez samoczynne jego osiadanie w specjalnie zaprojektowanych kanałach bądź pułapkach.
Sedymentacja – kilkugodzinna stabilizacja ścieków w zbiornikach sedymentacyjnych. Jej efektem jest osadzanie się ciał stałych na dnie zbiornika.
Obróbka biologiczna – usuwanie większości zanieczyszczeń organicznych poprzez kontakt z mikroorganizmami.
Osadzanie ostateczne – zdeponowanie substancji biologicznych w postaci osadu na dnie osadników końcowych. Oczyszczone ścieki są wypuszczane z oczyszczalni, a osad wtórny może być ponownie skierowany do jednego z wcześniejszych etapów.

Wszystkie małe oczyszczalnie do 50 RLM posiadają CE (zgodnie z PN EN 12566-3: 2005+A1:2009).

Zapoznaj się również z naszymi rozwiązaniami dla małych inwestycji oraz dla przemysłu.

Masz wątpliwości?
Skorzystaj z formularza