Firma PROX oferuje biologiczne oczyszczalnie ścieków dla domów jednorodzinnych, jak i dla obiektów przeznaczonych dla większej ilości użytkowników/mieszkańców. Oczyszczalnie znajdują swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie ścieki nie mogą być odprowadzane do kanalizacji publicznej, lub gdy wybudowanie takiej kanalizacji byłoby o wiele kosztowniejsze i trudniejsze z technicznego punktu widzenia.

Oczyszczalnie tego typu są bardzo nowoczesnym rozwiązaniem, są całkowicie niegroźne dla środowiska. Podstawowym celem biologicznego oczyszczania ścieków jest usunięcie ze ścieków biologicznie rozkładalnych zanieczyszczeń. Do prowadzenia procesów biologicznego rozkładu zanieczyszczeń organicznych wykorzystuje się populacje mikroorganizmów zawieszone w toni ścieków (metody osadu czynnego) lub mikroorganizmy tworzące utwierdzoną biomasę (złoża bilogiczne). Zanieczyszczenia organiczne podczas przemian biochemicznych są wykorzystywane przez mikroorganizmy jako pokarm przyczyniając się do przyrostu biomasy bakteryjnej. Pozostała część rozłożonych zanieczyszczeń uwalniania jest w warunkach tlenowych jako dwutlenek węgla i woda. W przypadku procesów beztlenowych produktami gazowymi rozkładu materii organicznej jest dwutlenek węgla oraz metan).

Nasza oferta obejmuje:

Przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków AT z napowietrzaniem służą do oczyszczania ścieków bytowo–gospodarczych, pochodzących z małych źródeł zanieczyszczeń, jak np. domy jednorodzinne, wielorodzinne z zakładaną maksymalną koncentracją zanieczyszczeń w ściekach do 400 mg O2/l BZT5.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są idealnym rozwiązaniem dla domów położonych poza obszarami uzbrojonymi (posiadającymi dostęp do sieci kanalizacyjnej) np. dom jednorodzinny poza miastem lub domek letniskowy w górach.

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków AT30 – AT250 dla 30 – 250 RLM służą do oczyszczania ścieków z domów mieszkalnych, mieszkań, hoteli i pensjonatów, restauracji, szkół, przyczep kempingowych i pól kempingowych, małych przedsiębiorstw itp. Oczyszczone ścieki można odprowadzić do odbiornika typu ciek wodny np. do rzeczki, rowu melioracyjnego, drenażu/studni chłonnej lub do powtórnego wykorzystania wody po trzecim etapie oczyszczania.

Wszystkie małe oczyszczalnie do 50 RLM posiadają CE (zgodnie z PN EN 12566-3: 2005+A1:2009).

Zapoznaj się również z naszymi rozwiązaniami dla małych inwestycji oraz dla przemysłu.

Masz wątpliwości?

Skorzystaj z formularza

Twoje imię
Twoja wiadomość
Adres e-mail
Numer telefonu