Zbiorniki przeciwpożarowe przeznaczone są do magazynowania wody do celów przeciwpożarowych, stanowiąc źródło dla stałych urządzeń gaśniczych wodnych. Zbiorniki PPOŻ zabudowane wewnątrz pomieszczeń, np. w piwnicach spełniają wówczas funkcję bufora zapewniając zasilanie w wodę piony przeciwpożarowe, stosowane są jako zbiornik na wodę dla instalacji i sieci przeciwpożarowych (tryskaczowych i zraszaczowych) oraz do zewnętrznego gaszenia pożaru.

PROX wykonuje zbiorniki PPOŻ dostosowane do potrzeb Klienta.

Zbiorniki przeciwpożarowe wykonywane są indywidualne w zależności od dostępu do miejsca montażu, wielkości powierzchni, itp. Elementy zbiornika są prefabrykowane w zakładzie produkcyjnym, następnie przewożone i montowane na miejscu. W razie potrzeby zbiorniki PPOŻ mogą być dodatkowo wzmacniane profilami stalowymi, które są zabezpieczone przed korozją poprzez malowane, ocynkowane lub licowanie profilami z tworzywa sztucznego.
Wykonujemy również instalacje rurociągowe z PP, PE łączone metodą zgrzewania lub klejenia z rur PVC. Jako producent z wieloletnim doświadczeniem oferujemy zbiorniki przeciwpożarowe dostosowane do Państwa oczekiwań i potrzeb. Nasze zbiorniki PPOŻ wyróżniają się najwyższą starannością wykonania.

Zbiorniki przeciwpożarowe są ważnym elementem zapobiegania pożarom oraz ochrony mienia i życia ludzkiego w przypadku ich wybuchu.

Zalet posiadania zbiorników przeciwpożarowych:

 • Szybkie działanie: Dzięki odpowiedniemu umieszczeniu zbiorników przeciwpożarowych na terenie obiektu, możliwe jest szybkie działanie w przypadku pożaru, co zwiększa szansę na powstrzymanie ognia przed rozprzestrzenieniem.
 • Większa kontrola nad pożarem: Posiadanie zbiorników przeciwpożarowych zwiększa kontrolę nad pożarem, umożliwiając skuteczniejsze działania gaśnicze oraz zmniejszając ryzyko pożaru wtórnego.
 • Skuteczność: Zbiorniki przeciwpożarowe zapewniają skuteczne gaśnięcie pożarów, co jest szczególnie istotne w przypadku pożarów trudno dostępnych lub położonych w wysokich budynkach.
 • Bezpieczeństwo: Posiadanie zbiorników przeciwpożarowych zwiększa bezpieczeństwo ludzi i mienia, umożliwiając szybką i skuteczną reakcję na pożar.
 • Zgodność z przepisami: W wielu krajach posiadanie zbiorników przeciwpożarowych jest obowiązkowe dla określonych rodzajów budynków i obiektów. Spełnienie tych wymagań jest ważne, aby uniknąć kar i niebezpieczeństw związanych z pożarami.
 • Wieloletnia trwałość: Zbiorniki przeciwpożarowe wykonane z odpowiednich materiałów, takich jak stal nierdzewna, mogą służyć przez wiele lat, co zapewnia długotrwałą ochronę przed pożarami.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku zbiorników przeciwpożarowych istotne jest ich odpowiednie zaprojektowanie, wykonanie i konserwacja, aby spełniały swoją rolę w pełni.

Zbiorniki przeciwpożarowe

Budowa zbiornika przeciwpożarowego a przepisy prawa

Budowa zbiornika przeciwpożarowego podlega różnym przepisom prawnym, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz zgodność z normami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Poniżej znajdują się ogólne kwestie, które często są uwzględniane w przepisach prawnych dotyczących budowy zbiorników przeciwpożarowych:

 1. Uzyskanie zezwolenia:
  • W większości jurysdykcji budowa zbiornika przeciwpożarowego wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń i pozwolenia od odpowiednich organów, takich jak miejscowy urząd budowlany czy straż pożarna.
 2. Normy bezpieczeństwa przeciwpożarowego:
  • Zbiorniki przeciwpożarowe muszą być zgodne z określonymi normami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które mogą obejmować parametry techniczne, materiały konstrukcyjne, lokalizację i inne kwestie dotyczące bezpieczeństwa.
 3. Projektowanie zgodne z przepisami:
  • Projekt zbiornika powinien być zgodny z przepisami dotyczącymi projektowania obiektów przeciwpożarowych. Wymogi mogą obejmować odpowiednią pojemność, rodzaj materiałów użytych do budowy, systemy zabezpieczeń i dostępność dla służb ratowniczych.
 4. Ochrona środowiska:
  • Przepisy mogą również obejmować kwestie związane z ochroną środowiska, zwłaszcza jeśli zbiornik przechowuje substancje, które mogą wpłynąć na glebę, wodę czy powietrze w przypadku wycieku.
 5. Inspekcje i konserwacja:
  • W niektórych jurysdykcjach istnieją przepisy dotyczące regularnych inspekcji, konserwacji i testów zbiorników przeciwpożarowych w celu utrzymania ich skuteczności i bezpieczeństwa.

Warto zaznaczyć, że konkretne przepisy mogą się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej i obowiązujących miejscowych przepisów. Dlatego też, przed rozpoczęciem budowy zbiornika przeciwpożarowego, zawsze zaleca się skonsultowanie się z lokalnymi władzami oraz ekspertami ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.

Zbiornik pożarowy

Jaką pojemność musi mieć zbiornik przeciwpożarowy?

Wielkość zbiornika przeciwpożarowego, czyli jego pojemność, zależy od kilku czynników i może być określana przez specyficzne przepisy, normy oraz wymogi lokalne. Poniżej wymieniono niektóre czynniki, które mogą wpływać na określenie odpowiedniej pojemności zbiornika przeciwpożarowego:

Rodzaj obiektu:

 • Obiekty o różnym przeznaczeniu (np. przemysłowe, handlowe, mieszkalne) mogą mieć różne wymagania dotyczące pojemności zbiornika przeciwpożarowego. Przemysłowe zakłady mogą wymagać większych zbiorników ze względu na ryzyko większych pożarów.
  Rozmiar obiektu:
 • W przypadku dużych obiektów, takich jak centra handlowe czy kompleksy przemysłowe, może być konieczne posiadanie większej pojemności zbiornika przeciwpożarowego w celu skutecznego gaszenia ewentualnego pożaru.
  Rodzaj działalności:
 • Rodzaj przechowywanych substancji czy materiałów oraz specyfika działań prowadzonych w obiekcie mogą wpływać na określenie wymaganej pojemności zbiornika przeciwpożarowego.
  Przepisy lokalne:
 • Wiele jurysdykcji posiada konkretne przepisy dotyczące minimalnej pojemności zbiornika przeciwpożarowego w zależności od rodzaju obiektu i lokalizacji.
  Odległość od hydrantu lub innych źródeł wody:

W celu określenia dokładnych wymagań dotyczących pojemności zbiornika przeciwpożarowego, zawsze zaleca się skonsultowanie się z miejscowymi władzami, strażą pożarną oraz specjalistami ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Warto również zaznaczyć, że pojemność zbiornika powinna być dostosowana do konkretnych zagrożeń pożarowych oraz potrzeb ochrony przeciwpożarowej danego obiektu.

Zostań naszym partnerem biznesowym

Dołącz do listy naszych klientów i partnerów biznesowych. Gwarantujemy Ci że znajdziesz się w znakomitym towarzystwie.

Doświadczenie

Jesteśmy zespołem specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony środowiska. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy zaoferować rozwiązania, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb i wymagań naszych klientów.

Indywidualne podejście

Każdy klient jest dla nas wyjątkowy, dlatego staramy się podejść do każdego z nich indywidualnie. Nasza oferta jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i wymagań naszych klientów.

Ekologia

Nasza firma jest zorientowana na ochronę środowiska. Nasze rozwiązania mają na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń oraz wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii.

Wysoka jakość usług

Stawiamy na jakość naszych usług, co przekłada się na zadowolenie naszych klientów. Wykorzystujemy najnowsze technologie oraz najwyższej jakości materiały, aby zapewnić naszym klientom rozwiązania, które są nie tylko skuteczne, ale także trwał

Masz wątpliwości?

Skorzystaj z formularza