Osadnik lamelowy to nowoczesne skuteczne urządzenie do wydzielania cząstek ciała stałego z cieczy, wypełnione są polipropylenowymi profilowymi wkładami, które charakteryzuje wysoka przewidywana powierzchnia sedymentacji (uzależniona od typu oraz kąta nachylenia lameli). Osadnik lamelowy cechuje zwarta kompaktowa budowa i znaczna redukcja gabarytów w stosunku do rozwiązań tradycyjnych. W osadnikach lamelowych proces sedymentacji stymulowany siłą grawitacji, przebiega w laminarnym polu przepływu pomiędzy równoległymi płytami, a maksymalna wysokość osiadania cząstek jest zredukowana do pionowej odległości międzypłytowej przy znacznym powiększeniu powierzchni osadzania. Oznacza to w praktyce możliwość wydzielania z cieczy cząstek o mniejszych wymiarach, a przez to osiągnięcie wyższych skuteczności oczyszczania cieczy.

Zalety osadnika lamelowego:

 • duża powierzchnia osadcza i zwarta budowa
 • duża skuteczność osadzania
 • możliwość sedymentacji zawiesin agresywnych, gorących, wydzielających gazy
 • możliwość rozbudowy o dodatkowe elementy np. o stacje przygotowania i dawkowania reagentów
 • możliwość modyfikacji położenia króćców wlotowych i wylotowych
 • obniżenie kosztów inwestycyjnych (w porównaniu z rozwiązaniami klasycznymi)
 • oszczędność powierzchni w stosunku do klasycznego osadnika poziomego
 • niskie koszty eksploatacji i utrzymania
 • eksploatacja urządzenia nie wymaga nadzoru
 • brak części szybko zużywających się

Zastosowanie osadnika lamelowego:

 • oczyszczanie ścieków przemysłowych
 • jako osadnik wstępny i wtórny
 • w oczyszczalniach ścieków komunalnych
 • do filtracji wody procesowej

Przeznaczenie

Separator lamelowy to sprawdzone urządzenie technologiczne, zapewniające skuteczną separację zanieczyszczeń w systemach oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych oraz stacjach uzdatniania wody. Stosowane są między innymi na liniach do oczyszczania środków służących do przygotowania powierzchni malarskich, w zakładach malarskich, do oczyszczania wody chłodzącej w zamkniętych układach. Osadnik lamelowy może być dostarczany jako kompletne urządzenie wolnostojące lub jako prefabrykaty gotowe do instalacji np. w betonowych zbiornikach.

Masz wątpliwości?
Skorzystaj z formularza