Nierzadko w specyfikacji oczyszczalni ścieków znajdziemy informację o tym, że dzięki ich działaniu uzyska się wodę o II klasie czystości. Dzisiaj postaramy się wyjaśnić, co dokładnie kryje się za tego typu określeniami.

Systemy oceny stanu wód w Polsce – charakterystyka

W Polsce obecnie stosuje się pięciostopniowy system oceny stopnia czystości wód. Do roku 2004 obowiązywał system trzystopniowy określany jako klasy czystości wód – jest to klasyfikacja przestarzała, ale mimo to w dalszym ciągu spotykana.

Klasy czystości wód (do 2004 roku):

  • Klasa I: wody mogą być wykorzystywane jako woda pitna dla ludzi, mogą służyć jako źródło zaopatrzenia dla przemysłu wymagającego wód tej klasy (w tym spożywczego) oraz być wykorzystywane w hodowli ryb łososiowatych,
  • Klasa II: wody tej klasy nadają się do wykorzystania w hodowli zwierząt oraz ryb z wyłączeniem łososiowatych, mogą być także użytkowane w celach rekreacyjnych, w sportach wodnych i jako kąpieliska,
  • Klasa III: wody tej klasy mogą być używane do nawodnienia terenów rolniczych i ogrodniczych oraz w gałęziach przemysłu, które nie wymagają wód wyższej klasy.

Wody niemieszczące się w powyższej klasyfikacji określano jako n.o.n., czyli wody nieodpowiadające normom.

Klasy jakości wód (od 2005 roku)

  • Klasa I – oznaczana kolorem niebieskim – wody o bardzo dobrym stanie ekologicznym lub maksymalnym potencjale ekologicznym, tak zwane wody niezakłócone,
  • Klasa II – oznaczana kolorem zielonym – wody o dobrym stanie ekologicznym lub dobrym potencjale ekologicznym,
  • Klasa III – oznaczana kolorem żółtym – wody o umiarkowanym stanie ekologicznym lub umiarkowanym potencjale ekologicznym,
  • Klasa IV – oznaczana kolorem pomarańczowym – wody o słabym stanie ekologicznym lub słabym potencjale ekologicznym,
  • Klasa V – oznaczana kolorem czerwonym – wody o złym stanie ekologicznym lub złym potencjale ekologicznym.

Oczyszczalnie ścieków | Zbiorniki | PROX