Zbiorniki technologiczne, mówiąc najprościej, to zbiorniki przeznaczone do wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu przy różnych procesach technologicznych.
technologiczne

Producent zbiorników technologicznych

Oferowane przez nas zbiorniki tego typu mogą mieć kształt cylindra o osi pionowej z dnem stożkowym bądź skośnym. Ze względu na to, że jesteśmy producentem zbiorników, możemy zaoferować urządzenia wyposażone w dodatkowe komponenty takiej jak między innymi elementy mieszające oraz urządzenia pomiarowe dopasowane do rodzaju procesu technologicznego.

Zbiorniki technologiczne – zastosowanie

Produkowane przez nas zbiorniki technologiczne mogą być wykorzystywane w produkcji, roztwarzaniu i konfekcjonowaniu chemikaliów.

Montaż

Ze względu na trudne środowisko pracy, obciążenia oraz temperaturę zbiorniki technologiczne montowane są zazwyczaj wewnątrz budynków.

Rozwiązania szyte na miarę

Dzięki temu że zajmujemy się produkcją zbiorników, możemy zaoferować naszym klientom rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Zbiorniki mogą zostać wyposażone między innymi w:

  • instalacje z tworzywa,
  • urządzenia do ogrzewania,
  • urządzenia do mieszania,
  • elementy i urządzenia pomiarowe pokazujące wartości takie jak między innymi pH, temperatura, przewodność, gęstość.