Zasady jej działania opierają się w głównej mierze na procesach biologicznych, dzięki którym ścieki są rozkładane na proste czynniki nieszkodliwe dla środowiska naturalnego.

Budowa oczyszczalni ścieków

Jest wiele typów oczyszczalni ścieków różniących się między sobą budową i stopniem oczyszczenia ścieków. Najbardziej popularne są układy złożone z osadnika, w którym odbywa się podczyszczenie w warunkach beztlenowych oraz drenażu rozsączającego – doczyszczenie w warunkach tlenowych.

Co robić aby oczyszczalnia działała bezawaryjnie

– należy zapewnić przepływ co najmniej 60 litrów ścieków na osobę;
– ograniczyć używanie środków dezynfekujących;
– stosować środki piorące nie zawierające fosforanów i chloru, które ulegają biodegradacji;
– zrezygnować z użycia młynka w zlewozmywaku, gdyż odpady z obiadu zbytnio obciążą oczyszczalnię;
– po zakończeniu ewentualnego leczenia któregoś z członków rodziny antybiotykami powinno się wprowadzić do osadnika preparat enzymatyczno-bakteryjny w celu przywrócenia równowagi biologicznej;
– nie należy wprowadzać do kanalizacji tłuszczów, farb i rozpuszczalników;
– nie sadzić większych roślin i drzew bliżej niż 3 metry od urządzeń i drenażu;

Biopreparaty

Są jednym z niedocenionych aktywatorów w przydomowych oczyszczalniach. Wspomagają procesy rozkładu, neutralizację ścieków oraz intensyfikują naturalne procesy biologiczne. Zwiększają ilość pożytecznych bakterii, a przeciwdziałają występowaniu chorobotwórczych. Przy regularnym stosowaniu polepszają działanie instalacji, poprawiają stopień oczyszczenia ścieków jednocześnie wydłużając okres bezawaryjnego funkcjonowania oczyszczalni. Po szczegóły zapraszamy tutaj: bakterie do oczyszczalni.