Jedną z pierwszych rzeczy, którą powinniśmy dokładnie przeanalizować podczas planowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, jest jej lokalizacja na działce. Uwzględnić należy nie tylko rozmiar poszczególnych elementów wybranego przez nas rozwiązania technologicznego, ale przede wszystkim kierować się obowiązującymi przepisami.

Przydomowa oczyszczalnia – dobór odpowiedniego miejsca

Wybierając lokalizację przydomowej oczyszczalni, trzeba mieć w pamięci, że nie może się ona znajdować w bezpośredniej bliskości ujęć wody pitnej i studni – uwaga: trzeba uwzględnić infrastrukturę istniejącą nie tylko na naszej działce, ale także na działkach sąsiadujących. Teren, który chcemy przeznaczyć na oczyszczalnię powinien być możliwie płaski i z niskim poziomem wód, a szczególną uwagę należy zwrócić na zminimalizowanie ryzyka dostania się zanieczyszczeń do wód gruntowych.

Odległości, których musimy przestrzegać

Minimalne odległości dotyczące lokalizacji osadnika:

  • granica działki, drogi lub ciągu pieszego – 2 metry,
  • ujęcie wody pitnej (studnia) – 15 metrów,
  • rurociąg z gazem lub wodą – 1,5 metra,
  • drzewa i duże krzewy – 3 metry.

Minimalne odległości dotyczące lokalizacji drenażu:

  • granica działki, drogi lub ciągu pieszego – 2 metry,
  • dom mieszkalny – 5 metrów,
  • ujęcie wody pitnej (studnia) – 30 metrów,
  • wody gruntowe – 1,5 metra,
  • rurociąg z gazem lub wodą – 1,5 metra,
  • drzewa i duże krzewy – 3 metry.

Gdzie nie można wybudować przydomowej oczyszczalni ścieków?

Polskie prawo nie pozwala na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie, który ma możliwość wykonania przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Oczyszczalni nie wybudujemy także na obszarach chronionych oraz zalewowych.

Budowę oczyszczalni może także ograniczać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, więc warto sprawdzić w urzędzie, czy nasza gmina nie wykluczyła możliwości postawienia oczyszczalni na naszej działce.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: przydomowe oczyszczalnie ścieków.