Oczyszczanie ścieków jest procesem polegającym na oczyszczeniu wody poprzez usunięcie, a czasem zmniejszenie ilości, zawartych w niej związków chemicznych i substancji stałych przy równoczesnym zabiciu niepożądanych w jej składzie bakterii. Rzecz jasna złożoność procesu oczyszczania zależy od stopnia zanieczyszczenia wody – w inny sposób potraktowane zostaną ścieki pochodzące z zakładów przemysłowych, a w inny te wytworzone w gospodarstwie domowym.

wymiary_oczyszczalni-229x300

Mechaniczne oczyszczanie ścieków

Oczyszczenie ścieków w sposób mechaniczny jest podstawowym procesem, któremu poddawane są ścieki. W jego trakcie usuwa się zanieczyszczenia występujące w postaci dużych substancji stałych, ale to nie wszystko. Ścieki oczyszczane są wtedy także chociażby z piasku i wszelakich zawiesin unoszących się na ich powierzchni.

Cały proces odbywa się za pośrednictwem odpowiednio dobranego systemu kratownic, sit, osadników, piaskowników  oraz odtłuszczaczy.

Chemiczne oczyszczanie ścieków

Do podstawowych metod chemicznego oczyszczania ścieków zalicza się koagulację i neutralizację, które wykorzystywane są przede wszystkim do oczyszczenia mocno zanieczyszczonych ścieków przemysłowych – zwłaszcza zawierających metale ciężkie.

To rzecz jasna nie wszystkie metody, którymi oczyszczane mogą być ścieki, a cały proces ustalany jest tak, by odpowiadać rodzajowi i stopniowi zanieczyszczeń.