Wyjaśniamy na czym polega i jak przebiega oczyszczanie wstępne.

Oczyszczanie ścieków to skomplikowany proces, który odbywa się na wielu poziomach. Pierwszym z nich jest oczyszczanie wstępne.

Proces oczyszczania wstępnego

Zadaniem oczyszczenia wstępnego jest doprowadzenie ścieków do takiego stanu, by bezpiecznie mogły przejść do kolejnego etapu oczyszczania. Odbywa się to poprzez usunięcie ze ścieków dużych ciał stałych, ale także piasku i wszelkich zawiesin – zarówno tych oleistych, tłustych, jak i łatwopalnych.
W procesie oczyszczenia wstępnego wykorzystuje się urządzenia takie jak:

  • kraty i sita,
  • piaskowniki,
  • odtłuszczacze,
  • osadniki wstępne

Funkcja poszczególnych urządzeń

Kraty i sita odpowiadają za usunięcie ze ścieków tak zwanych zanieczyszczeń stałych nierozpuszczalnych, w piaskownicach usuwa się zawiesiny ziarniste, odtłuszczacze, jak sama nazwa wskazuje, usuwają ze ścieków substancje oleiste i tłuszcze. Osadniki wstępne służą do oczyszczenia ścieków z małych zawiesin i koloidów przy wykorzystaniu procesu sedymentacji. Oczywiście cały proces przedstawiony został w pewnym uproszczeniu, bo część urządzeń z powodzeniem może spełniać podwójną funkcję – np. piaskownice wykorzystywany są także przy oczyszczaniu ścieków z olejów i tłuszczów.