Kontenerowa-oczyszczalnia

Jak już wspomnieliśmy w naszym poprzednim artykule, proces oczyszczania jest dobierany do stopnia zanieczyszczenia i pochodzenia ścieków. Właśnie dlatego ścieki dzieli się ze względu na miejsce ich powstawania i skład chemiczny.

Rodzaje ścieków

Ścieki dzielimy na:

  • ścieki bytowo-gospodarcze,
  • ścieki przemysłowe,
  • ścieki rolnicze,
  • wody opadowe,
  • wody podgrzane,
  • ścieki komunalne.

Ścieki bytowo-gospodarcze, czyli pochodzące z normalnego użytkowania gospodarstw domowych, dzielimy na tak zwaną wodę szarą i czarną. Woda szara to wszystkie ścieki, które charakteryzują się małym zanieczyszczeniem bakteriologicznym, a więc niepochodzące z toalety. Jak łatwo się domyślić, wodą czarną określa się właśnie ścieki pochodzące z toalet.

Ścieki przemysłowe to takie, które powstają w wyniku procesów zachodzących w zakładach przemysłowych. W zależności od prowadzanej działalności mogą zawierać zarówno metale ciężkie, jak i drobnoustroje chorobotwórcze.

Ścieki rolnicze zawierać mogą nie tylko pestycydy i nawozy sztuczne, ale także nierzadko niebezpieczne zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne.

Wody opadowe to opad atmosferyczny, który uległ zanieczyszczeniu – zazwyczaj występującemu w postaci zawiesin, ale nie tylko.

Wody podgrzane to efekt procesów technologicznych, które wykorzystują wodę do chłodzenia.

Ścieki komunalne to pojęcie, które obejmuje wszystkie ścieki trafiające do kanalizacji – niezależnie od ich źródła pochodzenia.